Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2012

Κατανομή εργασίας στο μελίσσι

Μία εργάτρια από το ξεκίνημα της ζωής της μέχρι το θάνατό της μπορεί να κάνει διάφορες δουλείες στην κυψέλη ή έξω που χωρίζονται στα εξής στάδια:...

  • 1η-2η μέρα(καθαρίστρια).Να καθαρίζει τα κελιά Με το που βγει από το κελί της μετά από την γέννηση της ξεκινάει με το δικό της κελί αφαιρώντας τις αποδερματόσεις και τα κομμάτια κεριού που έχει μέσα το κελί που την φιλοξενούσε κατά την ανάπτυξή της.
  • 3η-5η μέρα.Να σφραγίζει τα κελιά του γόνου. 
  • 6η-13η ημέρα(παραμάνα).Να φροντίζει τον γόνο ή να ταΐζει την βασίλισσα.
  • 10η-20η ημέρα.Να καθαρίζει την κυψέλη.
  • 13η-20η ημέρα (κηρηθροποιός).Να χτίζει κελιά.
  •  15η-23η ημέρα.Να είναι αερίστρια.
  • 16η-28η ημέρα.Να είναι φρουρός.
  • >20 ημέρεςΝα είναι συλλέκτρια τροφής, νερού και πρόπολις.


Βέβαια ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας π.χ για τροφή,για νερό,για περισσότερες παραμάνες, για φρουρούς σε κίνδυνο του μελισσιού οι εργασίες προς στιγμή μπορεί να διακοπούν ή να επιστρατευθούν μέλισσες από διάφορα στάδια εργασιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου